Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt als volgt tot stand:
- De klant plaatst een bestelling.
- De klant ontvangt per email een orderbevestiging. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot het betaald is, door de klant gereserveerd.  
- Zodra het product betaald is, is het eigendom van de klant en wordt het verzonden.
2.2. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant wenst de bestelling te annuleren dan dient deze binnen 2 uur een email te sturen naar info@gommansensteitner.com. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de klant de orderbevestiging als juist erkent.
 

Levering, prijzen en transport
3.1. Alle productprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het winkelmandje berekent aan de hand van de bestemming en op de orderbevestiging vermeldt. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies ten behoeve van de levering, zullen de zaken retour worden gezonden naar gommans + steitner. De aanvullende kosten voor deze retourzending moeten worden betaald door de klant.
3.2 gommans + steitner zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
3.3 Als plaats van levering geld het adres dat de consument aan gommans + steitner kenbaar heeft gemaakt.
3.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tevens is het risico van retourzending voor de klant.
3.5. Het is gommans + steitner toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, gommans + steitner brengt de klant onverwijld op de hoogte van de reden van de gedeelde levering.


Betalingsvoorwaarden
4.1. Al onze betalingen geschieden via online betaaldienst Mollie, welke garant staat voor een snelle en veilig online betaling. Mollie biedt de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal, Paypal,  Bankoverschrijving, Sofort banking en Bancontact/mister cash. Op uw rekeningafschrift wordt niet gommans + steitner maar Mollie vermeldt.
4.2 Na betaling wordt de bestelling in behandeling genomen. 


Levertijden en levering
5.1. De levertijd van bestellingen bedraagt 3-4 werkdagen bij leveringen binnen Nederland. Deze levertijd is echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig wordt overschreden dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2. De vermeldde levertijd gaat in zodra gommans + steitner de betaling van de klant heeft ontvangen en niet vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.

Zichttermijn
6.1. De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met gommans + steitner te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de bestelling. De klant dient gommans + steitner hier binnen de genoemde termijn schriftelijk (via email) van op de hoogte te brengen. Vervolgens dient de bestelling binnen 7 dagen ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking en compleet geretourneerd te worden aan gommans + steitner. De totale waarde van de geretourneerde producten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald. Alle verzendkosten zijn voor de klant, net zoals het risico van retourzending.
6.2. gommans + steitner behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.
6.3. Het risico van beschadiging gedurende de retourzending is voor de klant. gommans + steitner kan de waarde van producten die beschadigd aankomen niet crediteren. De klant dient een retourzending dan ook goed te verpakken.  
6.4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van gommans + steitner, waarbij instructies gegeven kunnen worden omtrent de wijze van verpakking en verzending.

 


Garanties en klachten
7.1. De klant is verplicht de bij hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te nemen.
7.2. Bij levering dient de klant eventuele beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.
7.3. Bestelde producten worden niet terug genomen, met uitzondering van beschadigingen waaruit blijkt dat deze zijn ontstaan vóór het plaatsvinden van verzending.
7.4. Wij adviseren beschadigde pakketten niet aan te nemen.
7.5. Bij drukwerk kan er minimaal verschil optreden in formaat, kleur en uitwerking, de retailer accepteert deze eigenschappen.

 


Gegevens gommans + steitner

gommans + steitner
Utrechtsedwarsstraat 54 C | 1017 WH | Amsterdam

telefoon: 06 46154553
email: info@gommansensteitner.com

BTW nummer: 8597.64.114.B.01 
KVK nummer: 74074873